Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne have dig som medlem.

MMA-CPH  er dataansvarlig og har tavshedspligt. Dataansvarlig er defineret, som den part, der har ”ejerskabet” til oplysningerne og afgør, hvordan oplysninger skal behandles.

Vores databehandler er:

UnoEuro Danmark A/S,Højvangen 4,8660 Skanderborg. Vores databehandler har tavshedspligt. Databehandler er den part, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.

De typiske personoplysninger, som databehandleren indsamler er: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger er omfattet af persondataloven.

Persondataloven giver dig følgende rettigheder:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Jeg bekræfter ved min accept, at:

  • Jeg er indforstået med, at nævnte databehandler behandler personoplysninger om mig i forbindelse med mit medlemskab af MMA-CPH .
  • Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, eller via dt@datatilsynet.dk.
  • Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at acceptere denne samtykkeerklæring. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke og få alle handlinger anonymiseret i MMA-CPH . Personoplysningerne registreres hos MMA-CPH  og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.