BERO
Skal ske inden den 15. i måneden. En bero kan vare i op til 6 måneder.
Kontakt os via mail hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero. For hver beroperiode betales et gebyr efter Arte Suave gældende priser.
Du kan skal sætte det i bero her https://www.mma-cph.dk/AM/

OPSIGELSE
Opsigelse skal ske skriftligt (via brev eller e-mail) og inden den 15. i måneden. Overholdes dette varsel vil medlemskabet stoppe ved månedens udgang.
Opsiges et medlemskab i en bero-periode, vil beroperioden automatisk ophøre den dato medlemskabet opsiges.
Skriv til info@mma-cph.dk – husk at oplyse fulde navn og CPR nummer.,

Se vores medlemsbetingelser her: Medlemsbetingelser – Arte Suave

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.